Nasze działania

czwartek, 29 grudnia 2011

Jaworskie filmy - wirtualny spacer ...

Wirtualny spacer po Jaworze cz. 2.
(materiał Urzędu Miejskiego w Jaworze).

Wirtualny spacer po Jaworze cz. 3.
(materiał Urzędu Miejskiego w Jaworze).

Wirtualny spacer po Jaworze cz. 4.
(materiał Urzędu Miejskiego w Jaworze).

środa, 28 grudnia 2011

Wczoraj i dziś - most na Nysie Szalonej.

Kamienny most na Nysie Szalonej w połowie XIX wieku.
W tle Zamek Piastowski. Rys. P. Seifert.


Współczesny most w tym samym ujęciu.

niedziela, 25 grudnia 2011

Kamienica nr 4 przy ul. Staszica.

Widok z 2 połowy XIX wieku.


Renesansowa kamienica stojąca obecnie na posesji nr. 4 przy ul. Staszica powstała najprawdopodobniej w 1570 r. (data na kartuszu zdobiącym portal). Źródła poświadczają użytkowanie tego domu przez rodziny Almesar i von Schwarzbach. W dniach poprzedzających bitwę nad Kaczawą (26 sierpnia 1813 roku) mieściła się w tym domu kwatera sztabu prusko - rosyjskiej Armii Śląska gen. Gebharda Leberechta von Blüchera. W 1868 roku, po przebudowie wnętrz i fasady budynek stał się siedzibą Wyższej Szkoły Żeńskiej. Była to szkoła prywatna, założona w 1850 roku przez  Marię Schaffer, Lucy Delachaux i Rozalię Roch. Uczęszczało do niej przeszło 100 uczennic ( w tym wiele z ziem polskich zaboru pruskiego).

Obecny wygląd kamienicy.

Program nauczania obejmował min. fizykę, geografię, matematykę, przyrodę, muzykę oraz języki – niemiecki, francuski i angielski. W 1928 roku szkoła przeniosła się do budynku dawnych koszar. Kamienica do 1945 roku mieściła pensjonat dla starych szlachcianek (Instytut Szlachetnych Panien). Polskie władze przemianowały go na Dom Emerytów i Rencistów. Pod koniec lat 60-tych został on przeniesiony do obecnej siedziby przy Placu Seniora, a kamienicę przeznaczono na mieszkania komunalne.

Renesansowy portal.

Fasadę budynku zdobi przede wszystkim stylowy portal. Jego archiwolta zdobiona jest ornamentem roślinnym oraz rozetami. Na zamkniętym wolutami kartuszu zachowały się dwie daty: budowy (1570 r.) i renowacji (1850 r.). Wewnątrz budynku możemy obejrzeć renesansową sień o oryginalnym sklepieniu. Od strony ogrodowej znajduje się ganek, wsparty na dwóch okrągłych kolumnach oraz ozdobny podjazd.

piątek, 23 grudnia 2011

Wczoraj i dziś - południowo/zachodnia część Rynku.

Południowo - zachodni narożnik Rynku. Kolorowana
pocztówka z początku XX wieku.

To samo miejsce obecnie. Jest to jedyna część Rynku,
w której w całości zachowała się przedwojenna zabudowa.

wtorek, 20 grudnia 2011

Wczoraj i dziś - Rynek od Zamkowej i Chrobrego.

Widok na zespół śródrynkowy od strony zbiegu dzisiejszych
ulic Zamkowej  (z lewej strony) i Chobrego
(2 połowa XIX wieku). Rys. P. Seifert.


To samo ujęcie A.D. 2011.

sobota, 17 grudnia 2011

Jaworskie filmy - Turniej Miast.

Turniej Miast Jawor - Wieluń cz. 2.

Turniej Miast Jawor - Wieluń cz. 3.


Część pierwsza chwilowo niedostępna. 

Jaworskie filmy - Muzeum Regionalne.


Muzeum Regionalne w Jaworze.

Na starej fotografii - podcienia w Rynku.

Podcienia południowo - wschodniej pierzei w latach
20-tych XX wieku. Ujęcie w kierunku wschodnim.

Wlot ul. Legnickiej do Rynku. Ujęcie w kierunku zachodnim.
Budynek widoczny na drugim planie został zniszczony w 1945 r.


Podcienia wschodniej pierzei. Została ona zniszczona w 1945 r.
Na drugim planie framgnet zachowanej do dzisiaj
pierzei północno - wschodniej.

poniedziałek, 12 grudnia 2011

Plac Wolności wczoraj ....

Południowo - zachodni narożnik Nowego Targu (obecnie Plac Wolności.).
Kolorowana pocztówka z 1900 r.

Południowo - zachodni narożnik Nowego Targu na początku XX wieku.


Południowo - zachodnia część Nowego Targu
na początku lat 20-tych XX wieku.

Z prawej strony budynek hotelu "Pod Trzema Koronami".  W jego dolnej kondygnacji mieściła się luksusowa  kawiarnia Lindnera (znana pokoleniom polskich Jaworzan jako "Kolorowa").

Nowy Targ (ujęcie od wschodu) w latach 30-tych XX wieku.


Nowy Targ na zdjęciu lotniczym z lat 30-tych XX wieku.
Ujęcie od północnego - zachodu.


niedziela, 11 grudnia 2011

XVII-wieczne plany Jawora.

XVII - wieczny plan Jawora. Orientacja: północ
z lewej strony, wschód u góry.

Zwracają uwagę trzy linie fortyfikacji miejskich: mur gotycki (pierścień wewnętrzny), mur XVI-wieczny, oraz zewnętrzny pierścień umocnień ziemnych (?) z XVII wieku. Z prawej strony planu widać również dokładny przebieg Kanału Młynówki (między Nysą i linią fortyfikacji.  Wedle orientacji rysunku z lewej strony widzimy kościół pw. Św. Marcina, z prawej Zamek Piastowski, w centrum Rynek z ratuszem, a u góry z prawej kompleks klasztorny.


XVII - wieczny plan Jawora. Orientacja: północ na dole,
wschód z lewej strony.

czwartek, 8 grudnia 2011

Wczoraj i dziś - "śledziówki".

Zespół śródrynkowy w połowie XVIII wieku.

Numerem 10 oznaczone kramy śledziowe. Za nimi stoją niewielkie, wąskie kamieniczki, podobne do zachowanych w północnej części zespołu śródrynkowego w Legnicy. Fragment kopii  panoramy Jawora F. B. Wernera (ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jaworze).


Kamienica w północnej części zespołu śródrynkowego.

Wybudowano ją w miejscu zajmowanym poprzednio przez "śledziówki". Zdjęcie z początku XX wieku. Dolną kondygnację budynku zajmowała wówczas Apteka Miejska. Kamienica została spalona po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną.


Obecny wygląd tego miejsca w ujęciu od strony
wlotu ul. Legnickiej.