Nasze działania

piątek, 27 lipca 2012

Wczoraj i dziś - "stare koszary".

Koszary przy obecnej ulicy Starojaworskiej (widok  od strony południowej w kierunku dzisiejszego zbiegu z ul. Rapackiego). Kompleks ten ukończono w 1879 r. Wprowadził się wówczas do niego 1 batalion 19 (pruskiego) pułku piechoty liniowej. Po wojnie aż do dzisiaj w dawnych koszarach mieści się bursa międzyszkolna. 

Bursa międzyszkolna (dawne koszary) przy Starojaworskiej.