Nasze działania

Witamy!

Tworząc Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Księstwo Jaworskie” przyjęliśmy jako hasło przewodnie najważniejsze wydarzenie ze średniowiecznej historii naszego regionu. Historyczne księstwo jaworskie uznaliśmy za nasze „godło” i zobowiązanie. Wynikają z tego wprost nasze zadania: badanie, ochrona i przekazywanie wiedzy na temat dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej Ziemi Jaworskiej - naszej Małej Ojczyzny. Stowarzyszenie posiada  status Społecznego Opiekuna Zabytków. Dzięki temu możemy efektywniej działać w realizacji naszych celów. Osobowość prawną nasze stowarzyszenie otrzymało 30.06.2005 r. 

Obecny (od 2012 r.) skład Zarządu (kadencja 3 letnia):

Piotr Pacak - prezes,
Bogdan Krupa - sekretarz,
Andrzej Kowalik  - skarbnik-----------------------------------------------------------------------------
Konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Jaworze, ul. Wrocławska 2:


Nr R-KU 12-8647-0007-0019-0466-2000-0001


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz