Nasze działania

niedziela, 11 grudnia 2011

XVII-wieczne plany Jawora.

XVII - wieczny plan Jawora. Orientacja: północ
z lewej strony, wschód u góry.

Zwracają uwagę trzy linie fortyfikacji miejskich: mur gotycki (pierścień wewnętrzny), mur XVI-wieczny, oraz zewnętrzny pierścień umocnień ziemnych (?) z XVII wieku. Z prawej strony planu widać również dokładny przebieg Kanału Młynówki (między Nysą i linią fortyfikacji.  Wedle orientacji rysunku z lewej strony widzimy kościół pw. Św. Marcina, z prawej Zamek Piastowski, w centrum Rynek z ratuszem, a u góry z prawej kompleks klasztorny.


XVII - wieczny plan Jawora. Orientacja: północ na dole,
wschód z lewej strony.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz