Nasze działania

sobota, 16 lutego 2013

Jan Rybotycki


Jan Rybotycki

Urodził się w 1931 r. w Schodnicy koło Lwowa. Ma udokumentowany rodowód od czasów Kazimierza Wielkiego. Absolwent Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Były nauczyciel i dyrektor 1 Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Bolka I w Jaworze. Z wykształcenia geograf, z zamiłowania historyk. Szczególną estymą darzy Jawor i Ziemię Jaworską. Autor szeregu artykułów w czasopismach fachowych, takich jak: Geografia w szkole, Mówią wieki, Poznaj swój kraj. Publikował również liczne prace z zakresu historii Jawora: Jawor od zarania dziejów do roku 1263, Księstwo jaworskie i jego stolica (1264-1392). Opisał również dzieje parafii rzymskokatolickiej i kościoła pw.  Św. Marcina do 1992 r. Jest także autorem dwutomowego opracowania Jawor od A do Z.  Był współzałożycielem nieistniejącego już Towarzystwa Miłośników Jawora.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz