Nasze działania

środa, 15 stycznia 2014

Z historii Spółdzielni Obrońców Pokoju (3)


Dom Modelowy

Ten tytuł może sugerować, że okazała kamienica przy Grunwaldzkiej 22, gdzie od dziesiątków lat lokuje się branża krawiecka w Jaworze może mieć  związek z architekturą,  może zastosowano tam  jakieś ciekawe rozwiązania konstrukcyjne? Nic z tych rzeczy. ”Dom Modelowy” to nazwa Spółdzielni Krawieckiej, którą w 1946 r. nadali na zebraniu założycielskim jej pierwsi członkowie. Zebranie to odbyło się w Komitecie Żydowskim, co nie dziwi ( nie ma pewności  gdzie  ów Komitet się wówczas  mieścił .Portal  żydowski  Wirtualny Sztetl  podaje dwa adresy-Poniatowskiego 15, albo za  Yad Vashem w Jerozolimie -  Barbary 5).Pełna nazwa zapisana wtedy w statucie brzmiała: Spółdzielnia Krawiecka Dom Modelowy w Jaworze. Tą nazwą pamiętają  p. Maria i Zofia, które zatrudniły się  na początku lat 50-tych, ale już w Obrońcach Pokoju. Nie ma tu sprzeczności, bowiem 12.07.1951 r. spółdzielnia zawiadamia Sąd w Legnicy o przyjęciu nowej nazwy - Spółdzielnia Pracy Krawieckiej im. Obrońców Pokoju z siedzibą w Jaworze przy ul. Grunwaldzkiej 22. Również w tamtym roku spółdzielnia wystosowała pismo do Starostwa Powiatowego o formalne przekazanie tego budynku w użytkowanie.
Z pisma tego dowiadujemy się więc gdzie spółdzielnia się wówczas mieściła. Ale czy tak było od początku?  Oto na urzędowym piśmie  z roku 1948 widnieje pieczątka na której figuruje adres Legnicka 18 (dziś jest tam jubiler, na rogu z św. Wojciecha). Zakładam, że mogło być tak, iż początkowo pod  adresem przy Legnickiej mieściło się biuro a produkcja odbywała się na parterze przy Grunwaldzkiej 22.Na potrzeby Spółdzielni adaptowano potem wyższe kondygnacje tego budynku, zaś  w mieście jeszcze inne obiekty – Grunwaldzka 22a ( dziś bank),Pl. Wolności 1-róg Grunwaldzkiej (parter i I piętro) oraz Rapackiego39 (magazyn).
Spółdzielnia Obrońców Pokoju pozostała przy tej nazwie do końca swego istnienia w 2001 r. W międzyczasie nastąpiło jej połączenie   z dwoma  innymi podmiotami podobnej branży w Jaworze o czym, jak sądzę, nikt już dziś nie pamięta. Z dokumentów  w rejestrze sądowym dowiedziałem się, że w roku 1952 przyłączyła się spółdzielnia o nazwie „Jaworzanka” mająca siedzibę przy 1 Maja 10 (dziś lokal Wiktoria), której prezesem był Sasiak  E.  a w 1963 r. spółdzielnia  „Chałupnik” mająca siedzibę w .Zamku Piastowskim (z prezesem G. Dominikiem oraz L. Pernachem i L. Kalinowską  oraz innymi pracownickami). 
.... cdn.

Bogdan H. Krupa

Odciski pieczęci opisywanych spółdzielni.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz