Nasze działania

czwartek, 17 listopada 2011

Park na Kępie Strzeleckiej.


Północna część Parku Miejskiego
(dawny Park na Kępie Strzeleckiej).

Sadzawka w północnej części Parku Miejskiego.

Park na Kępie Strzeleckiej.


Pierwotnie obszar najstarszej, północnej, części obecnego Parku Miejskiego zajmowały bagniste nieużytki. W połowie XVI wieku przeniesiono na ten teren strzelnicę miejską  (z miejsca przy obecnym zbiegu ul. Chopina i Chrobrego). Corocznie w Zielone Świątki odbywały się na niej zawody strzeleckie. Kontynuowały one długą tradycję wojskowego szkolenia mieszczan zapoczątkowaną roku przez księcia Bolka I Srogiego. W 1692 roku, po odbudowie zniszczonej w czasie wojny 30-letniej strzelnicy, członkowie jaworskiego Bractwa Strzeleckiego wznieśli Dom Strzelca. Zachował się on do naszych czasów jako Europejskie Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa.  W miarę rozbudowy południowej części miasta ulica prowadząca od Bramy Bolkowskiej do strzelnicy nazwana została Strzelecką (obecnie jest to ul. Chopina).
Pod koniec XVIII wieku wraz zarzuceniem obowiązku wojskowego szkolenia mieszczan strzelnica straciła swoje dotychczasowe znaczenie. W 1844 roku dzięki staraniom Towarzystwa Upiększania Miasta i za zgodą Bractwa Strzeleckiego burmistrz Teichmann zadecydował o urządzeniu na tym terenie miejskiego parku.  Jego pierwotny plan zachował się do dzisiaj bez większych zmian. Niestety, z dawnego wyposażenia tylko nieliczne detale dotrwały do naszych czasów.  W latach 70- tych park został gruntownie odnowiony wspólnym wysiłkiem miasta i Zakładów Kuzienniczych (co upamiętnia rzeźba stojąca przy północno – zachodnim wejściu).  Północną część dawnego Domu Strzelca przebudowano wówczas do obecnej postaci, a cały kompleks stał się siedzibą Klubu Technika i kawiarni Parkowa (obecnie ECMEN).


Pocztówka z 1898 roku wydana z okazji 350 rocznicy
(wyliczona z 10 letnią pomyłką) jaworskiego Bractwa Strzeleckiego.
W centrum Dom Strzelca,  z prawej strony zbrojownia.


Dom Strzelca na początku XX wieku.


ECMEN od południowego zachodu.

Instalacja upamiętniająca odnowienie Parku Miejskiego
w latach 70-tych i patronat Zakładów Kuzienniczych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz