Nasze działania

wtorek, 5 marca 2013

MiędzymurzeWidok na zachodnią część Międzymurza (mur gotycki z Basztą Albrechta).


Ten unikalny zespół dawnych fortyfikacji miejskich znajduje się na zapleczu Muzeum Regionalnego w Jaworze (ewentualne zwiedzanie trzeba uzgadniać z dyrekcją) między ul. Czarnieckiego i posesją Sądu Powiatowego.  Składa się z dwóch linii murów obronnych: XIII – wiecznego i najprawdopodobniej XVI – wiecznego oraz fosy (!). Przeszło 80 – metrowy odcinek muru gotyckiego zajmuje zachodnią część kompleksu. Zachował się prawie do pełnej wysokości, niestety, bez krenelaża. W centrum  muru znajduje się XIII – wieczna Baszta Albrechta (jedyny tego typu obiekt zachowany w Jaworze). Jest to  podręcznikowy wręcz przykład prostokątnej, gotyckiej baszty. Najprawdopodobniej została dobudowana już po postawieniu muru (pierwotnie miała równą wysokość). W ścianach baszty zachowały się oryginalne strzelnice. Obecny szczyt pochodzi prawdopodobnie z XVI – wieku. Na całej długości Międzymurza możemy oglądać dawną fosę miejską, zachowaną praktycznie bez większych zmian. Mur określany jako XVI – wieczny de facto nie ma zweryfikowanej metryki. Z pewnością stoi on na miejscu muru zewnętrznego, wzniesionego w czasie modernizacji fortyfikacji miejskich w latach 20-tych XVI – wieku. Daleko idące podobieństwo wykazuje konstrukcja i budulec. Niestety, nie zachowały się oryginalne strzelnice. W południowej części Międzymurza możemy oglądać ścianę pozostałą po jednej z trzech XVI – wiecznych wielkich bastei. Na wschód od muru zewnętrznego, na terenie prywatnej posesji zachowały się relikty małych bastei. 

 Północna część Międzymurza z pozostałością XVI - wiecznej wielkiej bastei.
Na drugim planie budynek Sądu Rejonowego.

Międzymurze - widok muru XIII wiecznego z Basztą Albrechta 
w kierunku Wieży Strzegomskiego. 

 Baszta Albrechta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz