Nasze działania

poniedziałek, 11 marca 2013

Rynek

Panorama lotnicza jaworskiego Rynku od strony zachodniej.

Jaworski rynek zalicza się do największych na Dolnym Śląsku. Jest prostokątem o wymiarach 140 x 65 m (dłuższe boki północ - południe). Wytyczony został w momencie lokacji miasta. Wychodząca z niego siatka ulic przecinających się pod kątem prostym tworzy typowe dla średniowiecznego Śląska rozwiązanie urbanistyczne. W centrum placu znajduje się ratusz, teatr miejski, oraz kamieniczki będące częścią dawnego zespołu śródrynkowego. Rynek otaczają kamieniczki i domy z podcieniami. Pierzeje północna i północno - zachodnia zostały uzupełnione po II wojnie światowej w miejscu budynków zniszczonych w 1945 r. Najstarszą budowlą w rynku jest wieża ratuszowa (z XIV wieku). Budynek ratusza pochodzi z końca XIX wieku. Najstarsze kamieniczki (z XVI wieku) znajdują się w pierzei południowo - wschodniej. Zgodnie z tradycją rynek dzielimy na Górny (zachodni) i Dolny (wschodni). 


 
 Północno - zachodnia część Rynku.

 Południowo - zachodnia część Rynku (zbieg ulic Zamkowej i Chrobrego). 
Widok z wieży ratuszowej.

 Wschodnia część Rynku - widok z wieży ratuszowej.

Wschodnia część Rynku (widok od północy) przed przebudową.
Na drugim planie zbieg ulic Staszica i Klasztornej. 
W tle szczyt kościoła pobernardyńskiego.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz