Nasze działania

sobota, 17 września 2011

Lista burmistrzów, dyrektorów i naczelników Jawora - cz. I.

Poniższa lista opiera się przede wszystkim na ustaleniach G. Schonaicha opublikowanych w „Die Alte Fürstentumshauptstadt Jauer”, skorygowanych i uzupełnionych w oparciu o najnowsze badania. Ponieważ w przypadku burmistrzów z XIV i XV w. najczęściej nie potrafimy dokładnie ustalić ile lat każdy z nich pełnił swój urząd przyjąłem za Schonaichem zasadę wymieniania, w którym roku dany burmistrz został zapisany w dokumentach.

1. 1300 – Walter Czerwonoskórnik
2. 1318 – Matthias Herbert
3. 1324 – Hanko (Hynko?) Saro
4. 1335 – Andreas Suarebach
5. 1343 – Walter Saro
6. 1357 – Jefndil (?) Mense
7. 1359 – Simon Kürszner
8. 1364 – Simo Kursiner (być moźe chodzi tutaj o tą samą osobę co w 1359 r.)
9. 1367 – Johann Saricus
10. 1373 – Matthias Kourolff (zapisany też jako Mathes Konstalf)
11. 1374 – Paweł (Pawil) Jencz (Jenzsch)
12. 1381 – Tyczko (Tize) Hopffe
13. 1382 – Ritscho Lowterbach
14. 1384 – Konrad (Kunrad) de Skohl
15. 1385 – Peter Scholewitz
16. 1386 – Guncze (Guncelin?) Weber
17. 1387 - Matthias Kourolff
18. 1388 – Hubener (imię nieznane)
19. 1389 – Johann Hannemann
20. 1391 – Hanko Lowterbach
21. 1392- Hannemann Juvenis
22. 1393 – Heinrich (Heinricus) Rabe
23. 1395 – Hanko Lowterbach
24. 1398 – Mikołaj Hewseler
25. 1399 – Hannemann Juvenis
26. 1400 – Fundeling (imię nieznane)
27. 1401- Heinrich Rabe (zapewne jest to ta sama osoba co w roku 1393)
28. 1402 – Martin Kouwerolff
29. 1403 – Jakub Pfol
30. 1404 – Allerius (?)
31. 1405 - Mikołaj Hewseler
32. 1413 – Fryderyk (Fridrich) Spilner
33. 1413 – Matthias Neuwirt
34. 1414 - Martin Kouwerolff
35. 1415 – Mikołaj Hewzeler (prawdpodobnie jest to osoba tożsama z burmistrzem Hewselerem z
1398 i 1405 r.)
36. 1416 – Henczil (Henzschil) Rabe
37. 1417 – Johann Rowhe
38. 1418 - Mikołaj Hewzeler
39. 1419 – Johann Rowhe
40. 1420 - Mikołaj Hewzeler
41. 1421 – Jodok (Jodocus) Lowtirbach
42. 1422 – Georg Spilner
43. 1423 – Andreas Gunther
44. 1424 – Jodok Lowtirbach
45. 1425 – Teodoryk (Theodorich) Frycze (Fritsche)
46. 1426 – Andreas Gunther
47. 1427 – Jodok Lowtirbach
48. 1428 – Filip (Philip) Frycze (Fridsche)
49. 1429 – Peter Rabe
50. 1430 – Johann Rowhe
51. 1431 – Georg Spilner
52. 1432 – Mikołaj (Nicolaus) Rabe

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz