Nasze działania

sobota, 17 września 2011

Lista burmistrzów, dyrektorów i naczelników Jawora - cz. II.

53. 1433 – Mikołaj Hartung
54. 1434 – Georg Spilner
55. 1435 – Mikołaj Hoebel
56. 1436 – Johann Lawterbach
57. 1437 – Mikołaj Ruchler
58. 1438 – Peter Rabe
59. 1439 – Mikołaj Ruchler
60. 1440 – Johann Lawterbach
61. 1441 – Mikołaj Ruchler
62. 1442 – Johann Lawterbach
63. 1443 – Filip Frycze
64. 1444 – Mikołaj Ruchler
65. 1445 – Johann Lawterbach
66. 1446 – Hans Lauterbach
67. 1447 – Dominik (Dominicus) Kolbenitz
68. 1448 – Johann Lawterbach
69. 1449 – Filip Frycze (tym razem nazwisko zapisane jako Fritsche, jest to najprawdopodobniej ta
sama osoba co w latach 1428 i 1443)
Kalendarium miasta Jawora - 3 -
70. 1461 – Bonawentura Lauterbach
71. 1466 – Georg Rabe
72. 1492 – Walentin Pohl (wg. J. Rybotyckiego był to Walentin Pole Walentyn Polak)
73. 1496 – Walentin Hertwig
74. 1505 – Kacper (Kaspar) Wahner (?)
75. 1521 – Gaspar Hoffmann
Prawdopodobnie w nieustalonym jak dotąd czasie między rokiem 1521 a 1537 po raz pierwszy pełnił
urząd burmistrza Melchior John, pominięty w tej części spisu Schonaicha (wymieniany jako burmistrz w 1527 r. w związku z buntem chłopów piotrowickich).
76. 1537 – Ambroży (Ambrosius) Gierlich – pierwszy burmistrz ewangelicki
77. 1539 – Melchior John
78. 1541 – Melchior John
79. 1548 – Melchior John
80. 1550 – Georg Rudolff
81. 1552 – Melchior John
82. 1553 – Melchior John
83. 1554 – Georg Rudolff
84. 1555 – Melchior John
85. 1556 – Melchior John
86. 1557 – Melchior John
87. 1558 – Kacper (Caspar) Ruehnbaum
88. 1559 – Melchior John
89. 1560 – Melchior John
90. 1564 – Melchior John
91. 1565 – Adam Frühauf
92. 1568 – Melchior John
93. 1580 – Pankracy (Pankratz) Schindler
94. 1585 – Pankracy (Pankratius) Schindler (w pozycjach 93 i 94 chodzi najprawdopodobniej o tą samą osobę)
95. 1587 – Onufry (Onofrius) John
96. 1590 – Onufry John
97. 1592 – Birge (?) Ksawer
98. 1593 – Andreas Kunradt
99. 1595 – Onufry John
100. 1596 – Onufry John
101. 1597 – Andreas Kunradt
102. 1598 – Onufry John
103. 1599 – Onufry John (zmarł 7 listopada, zastąpili go Georg Hagel a po nim Andreas Kunradt)
104. 1600 – Simon Reisser
105. 1614 – Krzysztof (Christophorus) Gertsmann
106. 1615 – Krzysztof Gerstmann

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz