Nasze działania

sobota, 17 września 2011

Melchior John - burmistrz "Złotego Wieku".

 Bogata para mieszczańska z połowy XVI wieku.
Rys. Braun&Schneider.


Jedną z postaci dobrze zapisanych w historii Jawora  jest burmistrz „złotego wieku”  –  Melchior John (w „cywilu” kupiec tekstylny). Po raz pierwszy pełnił swój urząd najprawdopodobniej gdzieś między rokiem 1521 a 1537. W 1521 r. jako burmistrz występuje w oficjalnych dokumentach Gaspar Hoffmann. Melchior John zapisany został jako burmistrz w tego typu źródłach dopiero w 1539 r. Zachowała się jednak kronikarska wzmianka z 1527r. opisująca mediację Johna w sprawie skazanych za udział w buncie chłopów z gmin piotrowickich i jednoznacznie określająca go jako burmistrza. Swój urząd sprawował jeszcze wiele razy.  W dokumentach miejskiej kancelarii Melchior John występuje jako burmistrz w latach 1539-48, 1552-53, 1555-57, 1559-64 oraz 1568. Obok Ferdynanda Lindemanna (na urzędzie w latach 1864-95) i Emila Groneberga (1895-1929) był to burmistrz najdłużej sprawujący swój urząd w historii Jawora.
Już na początku swoich rządów Melchior John musiał zmierzyć się z bodaj największą inwestycją w Jaworze XVI wieku – modernizacją fortyfikacji miejskich. Na zewnątrz dotychczasowego obwodu muru obronnego z XIII wieku wzniesiono drugą linię umocnień. Był to niski mur dla strzelców wzmocniony niewielkim basztami i małymi bastejami. W narożnikach cały system wzmacniały, przystosowane do użycia artylerii, 4 wielkie basteje (jedną z nich jest zachowany przy kościele Św. Marcina „Zamek Anioła”).
Najprawdopodobniej dziełem burmistrza Johna był także kunszt wodny przy drodze do Myśliborza. Ukończono go 18 maja 1538 r. Z osobą Melchiora Johna bez wątpienia związana jest także budowa w roku 1546 kamiennego mostu przez Nysę Szaloną na drodze do Piotrowic oraz przebudowanie w 1551r. szczytu Wieży Strzegomskiej. Pamiętnym dziełem tych rządów były nie tylko nowe budowle. W roku 1555 rajcy uchwalają pierwsze w historii Jawora kompleksowe przepisy przeciwpożarowe. Nakazują min. trzymanie przy każdym domu bosaków i beczki z wodą. Rok później na wieży ratuszowej zamontowany zostaje dzwon sprzężony z zegarem mechanicznym. W 1562 r. rządy burmistrza Johna zapisały się oddaniem do użytku kolejnego, kamiennego mostu na Nysie. Tym razem był to główny most na trakcie Wielkiej Drogi Praskiej (w miejscu dzisiejszego mostu przy ul. Mickiewicza). Budowniczym był mistrz dzieł wodnych, sławny w owym czasie Piotr z Jawora.
Połowa stulecia to czas wielkiego poruszania religijnego. Reformacja kształtuje światopogląd większości Jaworzan. Zmienia się podejście do spraw dotąd zdawałoby się niepodważalnych. Jedną z decyzji burmistrza Johna było przeznaczenie w 1562 r. kościoła św. Barbary na magazyn żywności. Rok później doszło w Jaworze do publicznej awantury z udziałem biskupa w związku z obsadą probostwa w kościele Św. Marcina. W 1564 roku zamknięty został klasztor bernardynów. Decyzją burmistrza Johna zamieniono go w przytułek dla ubogich, zastrzegając wszakże możliwość zwrotu zakonowi w razie jego powrotu do Jawora. Zgodnie z duchem swojej epoki burmistrz John bardzo dbał o bezpieczeństwo zdrowotne swego miasta. W 1564 roku magistrat po raz pierwszy zatrudnił lekarza grodzkiego. Prawdziwe długoletnią inwestycją okazało się wynajęcie w tymże roku od lubiąskich cystersów tzw. Łąki (obecnie teren osiedla Przyrzecze). Do 1788 r. mieszczanie mogli tam za darmo wypasać swoje bydło.
Burmistrz Melchior John zmarł sprawując swój urząd 18 marca 1568 roku w wieku 72 lat. Radny Martin Behr zapisał go w swojej Kronice jako wielkiego patriotę, który bardzo dbał o miasto

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz