Nasze działania

czwartek, 8 września 2011

Sala Rajców

Zachodnia strona Sali Rajców.

Wystrój Sali Rajców wykonany jest w ciemnobrązowym drewnie. Wokół Sali rozmieszczone są herby jaworskich cechów rzemieślniczych. Całość nakryta jest, również drewnianym, sklepieniem kolebkowym. Unikalną ozdobą tego miejsca są witraże okienne, wykonane w Berlińskim Instytucie Malarstwa na Szkle. Są to największe świeckie witraże na Dolnym Śląsku. Centrum witraża zachodniego zajmuje postać kobieca określana przez O. Koischwitza jako „boginii Javoria”. Skrzydła zdobią alegoryczne wyobrażenia wojny i pokoju. Dolna część mieści panoramę Jawora od strony południowej. Centrum wschodniego witraża zajmuje panorama Pogórza Kaczawskiego z kierunku Paszowic. Skrzydła zdobią motywy roślinne, oraz alegorie dobrobytu.

Zachodni witraż Sali Rajców. 

Wschodni witraż Sali Rajców.

Fragment zachodniego witraża. Z lewej strony herb Księstwa Jaworskiego,
z prawej kościół Św. Marcina. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz